W internecie najważniejsze jest bezpieczeństwo, nie ulega to wątpliwości. Przeglądając sieć, musimy zachować szczególną ostrożność, gdyż podawanie własnych danych może wiązać się z pewnymi efektami ni